top of page
ontwerp

In een goed ontwerp is het goed toeven. Een project bestaat uit de mix van wensen,

het bestemmingsplan en het beschikbare budget.

Binnen deze 3 elementen moet een project gerealiseerd worden.

 

De StijLL verzameld bij aanvang van een project alle interne en externe factoren.

Onder interne factoren vallen onder meer de aard van het gebruik, het karakter van

de gebruikers, de interne communicatie en de relaties tussen interieur en exterieur.

Onder externe factoren vallen onder meer het omliggende landschap of stedelijke

bebouwing, de afmetingen en vorm van het kavel, de bezonning, het uitzicht, maar

ook de aanwezige infrastructuur. De juiste mix van al deze factoren samen bepalen

het uiteindelijke ontwerp. Verder zijn de verhoudingen van de volumes, de materialisatie

en de detaillering zijn daarbij van groot belang.

Een goed ontwerp is het samenspel van de grote lijnen en de details.

 

Wij betrekken reeds in een vroeg stadium de relevante adviseurs zoals de constructeur

en de bouwfysische adviseur. De StijLL werkt graag in een zogenaamd bouwteam.

Een bouwteam bestaat uit de opdrachtgever, de architect en de aannemer.

Door deze werkwijze heeft ook de aannemer vanaf de start van het proces zijn inbreng,

hetgeen het eindresultaat ten goede komt.      

 

De StijLL levert maatwerk, maar er word ook gekeken of mogelijk toekomstig ander

gebruik eenvoudig kan worden gerealiseerd. Verder is er veel aandacht voor duurzaam

bouwen, levensloop bestendige woningen en eenvoudige functieverandering van een object. 

 

De StijLL is actief op diverse gebieden:

 • ontwerpen die variëren van verbouwingen tot nieuwe invullingen van een gebied;

 • nieuwbouw van woningen;

 • utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen;

 • begeleiding van complete bouwprojecten;

 • daglicht- en ventilatieberekeningen en bouwfysica;

 • energie prestatieberekeningen;

 • statische berekeningen;

 • brandtechnische onderzoeken en beheersbaarheid van brand rapporten;

 • bestekken, technische omschrijvingen en kostenramingen;

 • akoestische onderzoeken;

 • bouwkundige keuringen;

bottom of page