top of page
Milieu

Bij De StijLL kunt u terecht voor ondermeer:

  • het aanvragen van milieumeldingen ingevolge het Activiteitenbesluit Milieubeheer

       en milieuvergunningen inclusief bouwkundige tekeningen

  • ontwerp en realisatie van bouwkundige voorzieningen en constructies die optimaal

       voldoen aan alle veiligheid- en milieueisen

  • regelen van een bodemonderzoek, akoestische rapport, ecologie onderzoek,

       archeologisch onderzoek en Externe Veiligheidstoets

  • etc……

bottom of page