top of page
de stijll

De StijLL is werkzaam binnen de segmenten Ontwerp, Ruimte en Milieu en is de ideale

partner dankzij de ruime ervaring die Gerd Reitsema gedurende meer dan twintig jaar

opbouwde bij de overheid op de terreinen milieu, ruimtelijke ordening en bouwvergunningen.

Aangevuld met de inmiddels ruime ervaring binnen het buro maakt dat De StijLL

uitstekend in staat is om u te adviseren over de regels op het gebied van vergunningen,

bestemmingsplannen en welstandsnota’s, technische eisen, etc………..
 

De bedrijfsnaam is een knipoog naar de kunst- en architectuurstroming “DE STIJL” met

haar bekende abstracte en geometrische vormgeving. De StijLL wordt geïnspireerd door

bekende ontwerpers zoals Frank Lloyd Wright en Mies van der Rohe.

We maken bijzondere architectuur voor bijzondere opdrachtgevers, met een duidelijke

“Out of the box” benadering en onze kennis, ervaring en intuïtie komen wij tot ontwerpen

die verrassen en nieuwe inzichten geven. Onze ontwerpen zijn eigenzinnig, eigentijds en

altijd op maat. Wij werken voor particuliere opdrachtgevers, winkelketens, gemeentes,

woningbouwcorporaties, zorg- en culturele instellingen, projectontwikkelaars en beleggers.

Daarnaast ontwikkelen we ook zelf projecten.

 

De StijLL biedt een totaalpakket waarbinnen betrokkenheid, servicegerichtheid en

vakbekwaamheid de keynotes vormen. Dankzij de kleinschaligheid van de onderneming

kan een werkwijze gehanteerd worden waarbij ieder bouwproject omgeven wordt met

optimale garanties tijdens de planningsfase, de uitvoering en de oplevering.

bottom of page